Uzgodnij równania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe schematy równań tych reakcji:
a)N₂+H₂ --------NH₃
b)Fe+HCl-------FeCl₂+H₂
c)N₂+O₂---------NO
d)Mn+O₂--------Mn₂O₇
e)Al+H₂S--------Al₂S₃+H₂
f)Al₂O₃+HCl-----AlCl₃+H₂O

1

Odpowiedzi

2016-08-02T11:39:39+02:00