Pan Kowalski nabył na raty samochód za kwotę 51000 zł. Według umowy kupna 20% wartości samochodu należało wpłacić przy odbiorze pojazdu, a resztę należności rozłożono na równe comiesięczne raty. Obciążenie bankowe wynosiło 12%w skali rocznej i naliczane było zawsze od wartości zaciągniętego kredytu. Jak długo będzie trwało spłacanie kredytu przez pana Kowalskiego, jeżeli miesięczne raty wraz z odsetkami były równe 2108 zł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:12:21+01:00
51000 x 0,2 = 1020
51000 - 1020 = 49 980
49 980 : 30 = 1666 - wysokość jednej raty bez odsetek
2108 - 1666 = 442 - wysokość odsetek
49 980 : 2108 = (około) 24

Spłacanie kredytu będzie trwało około dwóch lat .
1 1 1