Odpowiedzi

2009-10-24T22:34:43+02:00
CaBr₂
wiązanie jonowe (metal i niemetal=duża różnica elektroujemności)
Ca - 2e --->Ca2+
2Br + 2e ---> 2Br-
utworzone jony przyciągają się elektrostatycznie.

H₂S
kowalencyjne spolaryzowane (niemetale=mała różnica elektroujemności)
wodór uzyskuje dublet, siarka oktet elektronowy.

N₂
kowalencyjne niespolaryzowane (różnica elektroujemności równa zeru)
azot uzyskuje oktet elektornowy zgodnie z teorią Lewisa - Kossela...
7 3 7