Odpowiedzi

2010-03-13T17:02:53+01:00
-Charakterystyczną cechą muzyki barokowej jest kontrast pomiędzy wysokim a niskim rejestrem, a także silnie zarysowana podstawa harmoniczna w formie tzw. basso continuo (basu cyfrowanego lub generałbasu) realizowanego najczęściej na instrumencie umożliwiającym grę akordów, np. na klawesynie, organach, regale, lutni lub teorbie, oraz na instrumencie melodycznym, np. na violi da gamba, wiolonczeli, fagocie. Sekcja basu cyfrowanego jest w utworach barokowych często bardzo rozbudowana i może składać się z wielu instrumentów grających jednocześnie lub na zmianę w zależności od żądanego efektu kolorystycznego i dynamicznego.

Nauka epoki baroku :
- Izaak Newton - 1642-1727 - Anglia , z dziedziny nauki - fizyka - zasady mechaniki , teoria powszechnej grawitacji , autor " Podstaw matematycznych filozofii przyrody"
- Robert Boyle - 1627-1691 - Anglia - z dziedziny nauki - chemia - próby zastosowania teorii cząsteczkowej budowy materii dla wyjaśnienia zjawisk chemicznych
- Galileusz - 1564 - 1642 - Italia - z dziedziny nauki - astronomia - konstruktor teleskopu , potwierdzenie teorii kopernikowskiej (heliocentrycznej)
- Johannes Kepler - 1571- 1630 - Niemcy - z dziedziny nauki - astronomia - opracowanie tablic ruchu planet , konstruktor lunet do obserwacji astronomicznych
- Marcello Malpighi - 1628- 1694 - Italia - z dziedziny nauki - biologia - badania tkanek zwierzęcych i roślinnych przy pomocy mikroskopu
- Anton Van Leeuwenhook - 1632 - 1723 - Niderlandy - z dziedziny nauki - biologia - odkrycie bakterii i czerwonych ciałek krwi