Poniższy fragment wiersza napisał polski poeta i geograf, zajmujący się badaniem rzezby powierzchni Polski. dszukaj jego imię i nazwisko, stulecie, w którym żył i tworzył. Podaj najważniejsze wydarzenia z jego życia.
W góry! w góry, miły bracie!
tam swoboda czeka cię.
Na szałase do pasterzy,
Gdzie ze zródła woda bieży,
Gdzie się serce z sercem mierzy
I w swobodę człowiek wierzy!
DAM NAJLEPSZĄ!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:25:03+01:00
Wincenty Pol (1807-1872)
Debiutowal jako poeta zbiorkiem utworów, w których dominuje pierwiastek ludowy pt. Pieśni Gminne - 1830

Z powodu wybuchu powstania listopadowego nie mógł kontynuować kariery naukowej i uzyskać stopnia doktora.Brał udział w powstaniu
W 1831 wstąpił do utworzonego w Wilnie powstańczego legionu akademickiego, następnie służył w armii regularnej, w 10 pułku ułanów. Za zasługi został podniesiony do rangi porucznika i odznaczony krzyżem Virtuti Militari.


1832r. przebywał w Dreźnie. Tam zetknął sie ze środowiskiem artystycznym, poznał m.in. poetów - Mickiewiczai Odyńca

Był twórcą pierwszej w Polsce katedry geografii na Uniwersytecie Jagielońskim i profesorem.
1855r. przeżył śmierć żony.
1857r. - stracił wzrok
1872 - Mianowano go czlonkiem Akademii Umiejętności w Krakowie
-\\- zmarł w Krakowie na chorobę płuc
8 4 8