1.Oblicz wartość siły , którą należy działać na ramię podnośnika hydraulicznego , aby podnieść samochód o masie 1 tony . Stosunek pola powierzchni, na której działają siły w podnośniku wynosi 1:10

2.Na siłomierzu zawieszono ciało o masie 200 g i objętości 0.1 dm3 (sześciennego). Oblicz ile wskazuje siłomierz po zanurzeniu ciała w wodzie o gęstości 1000 kg/m3

3.Oblicz ciśnienie wywierane na podłogę przez stukilogramową cylindryczną beczkę o powierzchni dna 2 m2 <- 2 metry kwadratowe


Nie musza być wszystkie przynajmniej 1

1

Odpowiedzi

2010-03-13T17:34:06+01:00
3.Oblicz ciśnienie wywierane na podłogę przez stukilogramową cylindryczną beczkę o powierzchni dna 2 m2 <- 2 metry kwadratowe.

Dane :
m= 100 kg
S = 2m 2 (kwadratowe)
g (wspolczynnik grawitacji ) = 10 m/ s2 (kwadrat)

Szukane :
p = ?


p = F:S

F = m * ( razy ) g
F= 100 kg * 10 m/s 2 (kwadrat)
F= 1000 N

p = 1000N : 2 m 2(kwadratowe)
p = 500 Pa