Zad.1 Piłkarz kopnął nieruchomą piłkę o masie 0,5 kg, która zaczęła poruszać się z prędkością 10 m/s. Jaką pracę, wykonał piłkarz w ciągu 5 sekund?

Zad.2 W jakim czasie silnik o mocy 12 W wykonał pracę 60 KJ?

Zad.3 Winda której masa wynosi 600 kg, wznosi się na wysokość 25 m w czasie
30 s. Jaka jest moc silnika windy?

Zad.4 Energia potencjalna cegły umieszczonej na wysokości 20 m wynosi 1000 J. Jaka jest masa tej cegły?

Zad.5 Ciało o masie 200 g spadało swobodnie na ziemie przez 3s. Jaką energię potencjalną miało to ciało w chwili rozpoczęcia spadku?

Zad.6 Jabłko o masie 0,1 kg spada swobodnie z drzewa z wysokości 6 m. Oblicz energię kinetyczną jabłka po przebyciu 1/4 drogi oraz po upływie 1/4 czasu spadania.

Zad.7 Na jaką wysokość wzniesie się ciało wyrzucone pionowo do góry z prędkością początkową 36 km/h? (opory ruchu omijamy)

BARDZO PROSZĘ O POMOC!!

2

Odpowiedzi

2010-03-13T18:08:31+01:00
Zad2.
dane:
P=12W
W=6OkJ= 60000J
t=?
WZÓR:
P= W nad t
Z PRZEKSZAŁCENIA WZORU WYJDZIE ŻE
t= W nad P
t = 60000 podzielone przez 12= 5000s.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:10:49+01:00
Zad.1.

P = W:t
W = P*t
W = F*V*t

W = 0,5kg*10m/s^*10m/s*5s
W = 5N*10m/s*5s
W = 5N*50m
W = 250J


Zad.2.

P = W:t
t = W:P

t = 60kJ:12W
t = 60000J:12W
t = 5000s


Zad.3.

V = 25m:30s = 5/6 m/s

P = F*V

P = 600kg*10m/s^*5/6m/s = 6000N*5/6m/s = 5000W = 5kW


Zad.4.

Ep = mgh
Ep = Qh

1000J = Q*20m |:20m
Q = 50N

m = Q:g
m = 50N:10m/s^
m = 5kg


Zad.5.

S = at^:2

S = 10m/s^*3s*3s :2
S = 90m:2
S = 45m

Ep = mgh

Ep = 0,2kg*10m/s^*45m = 2N*45m = 90J


Zad.6.

po przebyciu 0,25 drogi:

0,25S = 1,5m
V po przebyciu 0,25S

t = √2S:a

t = √2*1,5m:10m/s^
t = √3m:10m/s^
t = √0,3 [s]

V = 10m/s^*√0,3s = 10√0,3 m/s

Ek = mV^:2
Ek = 0,1kg*10√0,3m/s*10√0,3m/s = 3J


Zad.7.

Ep = Ek
mgh = mV^:2 |*2
2mgh = mV^ |:m
2gh = V^
h = V^:2g

V = 36km/h = (36*(5/18))m/s = 10m/s
h = (10m/s)^:2*10m/s^ = 100m^/s^:20m/s^ = 5m
1 5 1