Dziewczynka na ślizgawce osiągnęła prędkość o wartości 2 m/s w czasie 5 sekund od chwili startu. Jechała dalej z prędkością o tej samej wartości przez 10 sekund następnie zaczęła zwalniać i zatrzymała się po 3 sekundach.
a) Jak daleko ujechała dziewczynka w ciągu pierwszych 5 sekund?
b) Oblicz, jaką drogę pokonała od startu do momentu zatrzymania.
c) Oblicz jej przyspieszenie w ciągu pierwszych 5 sekund.

2

Odpowiedzi

2009-10-24T22:48:18+02:00
Zakładamy ruch prostoliniowy w jedną stronę.
1. Pierwszy przedział czasu - ruch jednostajnie przyspieszony. Prędkość średnia w takim ruchu (i tylko w takim) to połowa sumy prędkości początkowej i końcowej.
Droga to iloczyn prędkości średniej i czasu trwania ruchu.
2. Drugi przedział czasu - ruch jednostajny. Droga to iloczyn prędkości i czasu.
3. Trzeci przedział czasu - ruch jednostajnie opóźniony. Drogę obliczamy jak w pierwszym odcinku czasu.
5 1 5
2009-10-24T22:51:13+02:00
A)
v₁ = 0
v₂ = 2m/s
t = 5s
s = Δv * Δt / 2 = 5m

b)
s₁ = s₁ + s₂ + s₃
s₁ = 5m
s₂ = 2m/s * 10s = 20m
s₃ = Δv * Δt / 2 = 2m/s * 3 s / 2 = 3m
s = 28m

c)
a = Δv/Δt = 2m/s/5s = 2/5 m/s² = 0,4 m/s²
8 4 8