Sad pana Bronka ma kształt prostokąta, którego dłuższy bok ma długość 35m, zaś drugi jest od niego o 10m krótszy. Na 10% powierzchni sadu rosną śliwy, na 50% jabłonie, zaś na pozostałej części sadu rosną grusze. Oblicz jaką powierzchnię ma sad i jaka powierzchnie zajmują poszczególne drzewa.

2

Odpowiedzi

2010-03-13T18:39:20+01:00
35m * 25m = 875m²
śliwy=875m²*1:10=87,5m²
jabłonie=875m²*1:2=437,5m²
grusze=875m²*2:5=350m²
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:55:06+01:00
35m * (35-10)m = 875m² - powierzchnia sadu
875m² * 10%/100% = 87,5m²- taką powierzchnię zajmują śliwy
875m² * 50%/100% = 437,5m² - taką powierzchnię zajmują jabłonie
100% - 50% - 10% = 40%
875m² * 40%/100% = 350m² - taką powierzchnię zajmują grusze

spr.
350+437,5+87,5=875

/-to jest kreska ulamkowa