Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • avee
  • Początkujący
2009-10-25T00:22:08+02:00
1.
wspólne
- terytorium
- sejm i monarcha
- polityka zagraniczna
- wspólny wybór monarchy

oddzielne
- skarb
- urzędy centralne
- wojsko

2.
pozytywne
- chwilowe wzmocnienie demokracji szlacheckiej
- powstało wielonarodowościowe, wielowyznaniowe i wielokulturowe społeczeństwo

negatywne
- konflikt z moskwą (długotrwałe wojny i osłabienia państwa w XVII w.)
- wzrost znaczenia politycznego magnaterii wywodzącej się z pewnej części Litwy
2 5 2