117.Napisz w postaci cząsteczkowej,jonowej i skróconej jonowej równania reakcji zobojętniania wodorotlenków potasu i baru kwasami siarkowodorowym i azotowym(V).

a) KOH + H(małe)2S ->............
b)Ba(OH)(małe)2 + H(małe)2S ->............
c).................->K(u góry mały plus) + NO(małe)3(mały minus na dole) + H(małe)2O
d).................OH(mały minu u góry) + H (mału plus u góry) ->H(małe)2O

1

Odpowiedzi

2010-03-13T19:41:24+01:00
2KOH + H₂S ---> K₂S + 2H₂O
2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + S²⁻ ---> 2K⁺ + S²⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ---> 2H₂O

Ba(OH)₂+ H₂S ---> BaS + 2H₂O
Ba²⁻ + 2OH⁻ + 2H⁺ + S²⁻ ---> Ba²⁻ + S²⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ---> 2H₂O

KOH + HNO₃---> KNO₃+ H₂O
K⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO₃⁻ ---> K⁺ + NO₃⁻ + H₂O
OH⁻ + H⁺ ---> H₂O

Ba (OH)₂+ 2HNO₃ ---> Ba(NO₃)₂+ 2H₂O
Ba ²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2NO³⁻ ---> Ba²⁺ + 2NO³⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ---> 2H₂O


Mam nadzieję, że pomogłam :)
12 4 12