Odpowiedzi

2010-03-13T20:48:10+01:00
Jeden izotop=l.masowa=69; 60,2%
Drugi izotop=l.mas.=71; 39,8%
masa atomowa=(69×60,2%+71×39,8%)÷100%=(4153,8+2825,8)÷100%= 6979,6÷100%=69,79
Jest to Ga-gal.
7 4 7
2010-03-13T21:00:56+01:00
Witaj
Szukana średnia masa atomowa M jest średnią ważoną mas izotopowych
uwzględniających ich zawartość procentową /czyli ich wagę, znaczenie, wklad,
wpływ na końcową wartość M/.

M = [A1 *p1% + A2 *(100% - p1%)] /100%
M = [69 *60,2% + 71 *39,8%] /100% = 69,796 i jest to gal Ga.

............................pozdrawiam
6 3 6