1.Przyporządkuj typom genetycznym jezior odpowiadające im przykłady.
A. rynnowe …..
B. przybrzeżne …..
C. morenowe …..

a) Śniardwy
b) Czarny Staw nad Morskim Okiem
c) Łebsko
d) Hańcza

2.Podkreśl nazwę największego parku narodowego w Polsce.
a) Kampinoski Park Narodowy b) Biebrzański Park Narodowy
c) Ojcowski Park Narodowy d) Tatrzański Park Narodowy
3.Przyporządkuj krainom geograficznym odpowiadające im opisy.
A. Roztocze …..
B. Niecka Nidziańska …..
C. Żuławy Wiślane …..

a) Niewielka równinna kraina położona we wschodniej części pasa pobrzeży. Na jej obszarze znajduje się najniżej położone miejsce w Polsce.
b) Charakterystycznym elementem krajobrazu tej krainy są jeziora. Znajduje się tu największe polskie jezioro – Śniardwy.
c) Kraina rozciągająca się na południe od Wyżyny Lubelskiej. Najwyższym wzniesieniem tej krainy jest Wielki Dział.
d) Kraina położona pomiędzy Wyżyną Krakowsko-Częstochowską na zachodzie a Wyżyną Kielecką na wschodzie. W południowej części tej krainy, na podłożu gipsowym, powstały formy krasu powierzchniowego i podziemnego.

3

Odpowiedzi

2010-03-13T20:41:03+01:00
1.

Rynnowe Hańcza
przybrzeżne Łebsko , Śniadrwy
morenowe Czarny Staw nad Morskim Okiem

2.
Biebrzański PN

3
Roztocze- b
Niecka Nidziańska- d
Żuławy Wiślane- a
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T20:41:12+01:00
zadanie 2 .
b . Biebrzański park Narodowy .

Zadanie 3 .
1. c
2. d
3. b

Zadanie 1 .
1 . D .
2 . c
3. a
1 3 1
2010-03-13T20:44:16+01:00
Zad.1
A b) id
B c)
C a)
zad2
c)
zad3
A-b)
B-d)
C -a)
1 1 1