Pogłos powstaje, gdy fala dochodząca ze źródła i fala odbita nakładają się, a echo dociera po uciszeniu dźwięku docierającego bezpośrednio ze źródła. Ucho rozróżnia dwa dźwięki, gdy docierają w odstępie 0,05s. Oblicz, czy dźwięk odbity od skały odległej o 17 m będzie echem czy pogłosem.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T01:30:11+01:00
Witaj
dane d=17m, v=340m/s, tmin=0,05s
szukane t >? tmin
czas t jest potrzebny wydanemu przez nas dźwiekowi na przebycie odległości
do skały i z powrotem z prędkością dźwięku.
s = 2d = v *t
t = 2d/v = 34m/340m/s = 0,1s
t = 0,1s > tmin = 0,05s

Dźwiek odbity od skały będzie więc echem.

.................................pozdrawiam
8 3 8