Odpowiedzi

2010-03-13T22:09:26+01:00
-- to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina
-- zajmuje drugie miejsce wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej
-- będzie to przypieczętowaniem mojej wiary
-- dzięki niemu umocnię i dopełnię łaskę chrztu
-- stanę się w doskonalszy sposób członkiem Kościoła
-- uodpornię się na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia
-- będzie to moją obietnicą złożoną Bogu

2010-03-13T22:12:40+01:00
Bierzmowanie udoskonala łaske chrztu; jest sakramentem, który daje DUcha Świętego, aby w nas pogłębiał łaskę dziedzictwa Bożego, zjednoczyć nas ściślej z Chrystusem, uczynic silniejszą naszą więź z Kościołem, włączyc nas pełniej w jego misję i pomóc w dawaniu świadectwa wiary.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T22:15:21+01:00
Moim pierwszym z rgumentów jest to, że Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i wedłu niej żył. Moim drugim argumentem jest to, że umocnie i dopełnie łaskę chrztu, której doznałem będąc małym dzieckiem. Następnym moim argumentem jest taki, że ściślej zjednoczę się z Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym, uodpornię się na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia. Moim ostatnim argumentem jest to, że stanę się w doskonalszy sposób członkiem Kościoła.