Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T09:47:38+01:00
Wybrałam temat 1 :

Czy warto poznawać dorobek naszych przodków.
Według mnie dorobkiem przodków są wszystkie technologie, które wytworzyli nasi protoplastowie, a z których obecnie korzystamy. Oczywiście nie w formie pierwotnej. Wydaje mi się, że dorobek przodków warto poznawać jak i również modyfikować go. Gdyby nie to, to pewnie cywilizacje by się nie rozwijały.

Wynalazki i doświadczenia naszych przodków muszą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo bez tego nie będzie postępu technicznego i rozwoju cywilizacji.
Poznając historię danego wynalazku łatwiej możemy zrozumieć zasady działania danego urządzenia, a także wprowadzić ulepszenia i modyfikacje. Dzięki odkryciom naszych przodków współczesne życie jest o wiele prostsze i ciekawsze. Trudno jest sobie wyobrazić nasze życie bez wynalezienia papieru czy druku przez Gutenberga. Bez wiedzy matematycznej, twierdzenia Pitagorasa, odkrycia Talesa - mózgów matematycznych nie byłoby współczesnej matematyki.
Rozwój medycyny jest kolejnym przykładem dorobku naszych przodków. Odkrycie penicyliny przez Fleminga było wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym, które zmieniło świat.
Osiągnięcia kulturalne przodków podobnie jak odkrycia mogą być dla nas wzorem. Poznając zdobytą przez nich wiedzę możemy ją pogłębiać i rozwijać. To nasi przodkowie dokonali osiągnięć z których dzisiaj my korzystamy. Sądzę, iż udało mi się potwierdzić tą tezę.