Zadanie. Chemia Nowej Ery (str 81 zad. 89.. str 82 zad 91,92.. str 83 zad 93)
Pilneee...;D
zad.89'
Zaprojektuj i narysuj schemat doświadczenia potwierdzającego prawo zachowania masy. Użyj substratów:siarki i żelaza. Napisz obserwacje i sformułuj wniosek. ( Proszę tylko o Instrukcje, Obserwacje i Wniosek)
zad.91
Oblicz, ile gramów fosforu uległo spaleniu w reakcji ze 100 g tlenu, jeżeli produktem spalania jest 177,5 g tlenku fosforu(V) P4O10
zad.92
W wyniku spalania 10 g wapnia otrzymano 14 g tlenku wapnia. Oblicz, ile gramów tlenu zużyto do tej reakcji chemicznej.
zad. 93
Oblicz masę nadtlenku sodu Na2O2 otrzymanego z 2,3 g sodu i 1,6 g tlenu.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T10:48:18+01:00
Zad. 89
I: Połóż na jednej szalce wagi siarkę i żelazo, następnie zrównoważ wagę. Zdejmij substraty i przeprowadź reakcję. Powstały produkt połóż na szalce wagi.
O: Produkt równoważy wagę.
W: Produkt waży tyle, ile substraty użyte do reakcji. Podlega prawu zachowania masy. (substraty = produkty).

zad. 91
4P + 5O2 ---> P4O10
substraty = produkty
m. fosforu + 100g = 177,5g
m. fosforu = 77,5g

zad. 92
2 Ca + O2 ---> 2 CaO
substraty = produkty
10g + m. tlenu = 14g
m. tlenu = 4g

zad.93
2 Na + O2 ---> Na2O2
substraty = produkty
2,3g + 1,6g = m. Na2O2
m. Na2O2 = 3,9g
137 4 137