Napisać notatkę na 1 stronę A5 o zanieczyszczaniu środowiska i przetwarzaniu śmieci. W notatce ma być uwzględnione: jak zanieczyszczamy środowisko, w jaki sposób możemy je chronić, co można robić z odpadami i co ja mogę zrobić, aby ochraniać środowisko) Proszę jeszcze jakby to nie zrobiło kłopotu tłumaczenie po polsku ;)

Daje Naj !
Thx ;d

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:46:13+01:00
I'd like to talk about environmental pollution and recycling litters. Our planet is dependent on us but we often don't care.
First, smoke from factories get air pollution. People also throw away rubbish on the ground and they don't segregate them. They buy food which is wrapped in plastic. Also exhaust fumes from our cars determine a big problem.
To save our environment we can use filters on factory chimneys, organise tree-planting campaigns, use public transport and situate more bins in the streets.
I can, among other things, plant bushes in my garden, ride my bike or walk istead of driving and segregate papers.
Carrying papers to recycling centres and segregate litters are good ideas.

Po Polsku:
Chciałabym wypowiedzieć się na temat zanieczyszczenia środowiska i przetwarzania śmieci. Nasza planeta jest zależna od nas, ale często nie obchodzi nas to.
Po pierwsze dym z fabryk zanieczyszcza powietrze. Ludzie także wyrzucają śmieci na ziemię i nie segregują ich. Kupują jedzenie, które jest zapakowane w plastik. Także spaliny z naszych samochodów stanowią duży problem.
Aby chronić naszą planetę możemy używać filtrów na kominy fabryk, organizować kampanie sadzenia drzew, używać transportu publicznego oraz ustawiać więcej koszy na śmieci przy ulicach.
Ja między innymi mogę sadzić krzewy w moim ogrodzie, jeździć rowerem albo chodzić zamiast jeździć (w domyśle samochodami) i segregować papiery.
Zanoszenie papierów do centr przetwarzania i segregacja śmieci są dobrymi pomysłami.

Mam nadzieję, że tak będzie dobrze ;) Nie obiecuję, że jest bezbłędnie ale starałam się jak mogłam. Mogą pojawić się też literówki.
Pozdrawiam ;)