Odpowiedzi

2010-03-14T11:02:58+01:00
2010-03-14T11:03:37+01:00
"A że było późne popołudnie, przyszedł pewien bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który sam również został uczniem Jezusa. Człowiek ten poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. A Józef wziął ciało, zawinął je w czystą, delikatną tkaninę lnianą i złożył je w swym nowym grobowcu pamięci, który wcześniej wykuł w masywie skalnym. I przytoczywszy duży kamień przed wejście do tego grobowca pamięci, odszedł. Ale Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc przed grobem."

Józef z Arymatei był to zamożny mężczyzna z położonego w Judei miasta Arymatea; poważany członek żydowskiego Sanhedrynu. Chociaż był dobrym i prawym człowiekiem oraz oczekiwał Królestwa Bożego, nie utożsamiał się otwarcie z uczniami Jezusa Chrystusa ze strachu przez Żydami, którzy w niego nie uwierzyli. Nie głosował jednak za niesprawiedliwym działaniem Sanhedrynu przeciwko Chrystusowi Jezusowi. Później odważnie poprosił Piłata o ciało Jezusa, razem z Nikodemem przygotował je do pogrzebu i złożył w nowym grobowcu wykutym w skale. Był to jego własny grobowiec, znajdujący się w ogrodzie niedaleko miejsca, gdzie Jezus umarł na krzyżu (Mt 27:57-60; Mk 15:43-46; Łk 23:50-53; Jn 19:38-42).
1 5 1
2010-03-14T11:18:11+01:00
Mateusza 27:57-61
"A że było późne popołudnie, przyszedł pewien bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który sam również został uczniem Jezusa. Człowiek ten poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. A Józef wziął ciało, zawinął je w czystą, delikatną tkaninę lnianą i złożył je w swym nowym grobowcu pamięci, który wcześniej wykuł w masywie skalnym. I przytoczywszy duży kamień przed wejście do tego grobowca pamięci, odszedł. Ale Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc przed grobem."

Józef z Arymatei był to zamożny mężczyzna z położonego w Judei miasta Arymatea; poważany członek żydowskiego Sanhedrynu. Chociaż był dobrym i prawym człowiekiem oraz oczekiwał Królestwa Bożego, nie utożsamiał się otwarcie z uczniami Jezusa Chrystusa ze strachu przez Żydami, którzy w niego nie uwierzyli. Nie głosował jednak za niesprawiedliwym działaniem Sanhedrynu przeciwko Chrystusowi Jezusowi. Później odważnie poprosił Piłata o ciało Jezusa, razem z Nikodemem przygotował je do pogrzebu i złożył w nowym grobowcu wykutym w skale. Był to jego własny grobowiec, znajdujący się w ogrodzie niedaleko miejsca, gdzie Jezus umarł na krzyżu (Mt 27:57-60; Mk 15:43-46; Łk 23:50-53; Jn 19:38-42).