Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T11:56:04+01:00
Demilitaryzacja Niemiec:
Wprowadzenie demilitaryzacji Niemiec polegało na tym, że na terenie lewobrzeżnej Nadrenii i 50-kilometrowym pasie wzdłuż prawego brzegu Renu zakazano Niemcom posiadania wojsk.
Nakazano zmniejszenie liczebności armii niemieckiej do 100 tys. żołnierzy oraz zakazano wprowadzania powszechnego obowiązku służby wojskowej (Reichswehra).Miał obowiązywać zakaz wyposażania armii w czołgi i samoloty bojowe.Marynarka wojenna (Reichsmarine) mogła posiadać:
6 pancerników
6 lekkich krążowników
12 kontrtorpedowców (niszczycieli)
12 torpedowców
Nie wolno było Reichsmarine posiadać okrętów podwodnych i lotnictwa morskiego. Liczebność personelu marynarki miała być zredukowana do 15 tys. ludzi.W traktacie zapisano, że wymiana okrętów może nastąpić po 15-20 latach od chwili ich zwodowania oraz zapisano limity wyporności nowych okrętów (np. pancerniki - 10 000 t, krążowniki - 6 000 t).
Fortyfikacje musiały zostać zniszczone.


Denazyfikacja Niemiec
Denazyfikacja, środki podjęte przez aliantów po zakończeniu II wojny światowej w celu zlikwidowania w życiu społecznym, politycznym, prawnym, kulturalnym, oświatowym oraz gospodarczym przejawów nazizmu, a w konsekwencji stworzenie podstaw rozwoju demokratycznych Niemiec.
W ramach denazyfikacji rozwiązano wszystkie organizacje i instytucje faszystowskie, w przyszłości miano także zapobiegać ich odrodzeniu się. Wprowadzono zakaz propagandy i działalności faszystowskiej, zniesiono ustawodawstwo hitlerowskie, a działaczy nazistowskich usunięto ze stanowisk publicznych. Czołowych aktywistów aparatu faszystowskiego osądził Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze.

Dekartelizacja Niemiec
Dekartalizacja polegala na ekonomicznej zmianie Niemiec poprzez
przejscie od ekonomii monopilistycznej kontrolowanej przez grupe
wielkich biznesow (monopilstow) do systemu gospodarki wolnorynkowej.

Demokratyzacja Niemiec
Przywrócenia demokratycznych partii politycznych w Niemczech był jednym z głównych założeń sojuszników w końcowej fazie wojny. Władze sowieckie pierwszy przywrócenia partie polityczne w ich strefie. Kazali powstawania partii politycznych w dniu 10 czerwca 1945, na długo przed takiej dyrektywy został wydany w zachodnich strefach. Oprócz dążenia do kontroli swojej strefy, ale miał nadzieję, że wpływ nowych konstelacji politycznych w strefach zachodnich początku uruchomienia silnego ruchu lewicowego.

14 4 14