!!Na samym początku ostrzegam, że jeżeli ktoś nie poda pełnego rozwiązania zadań zgłaszam tą odpowiedź do usunięcia!!

1.Uzupełni tekst dotyczący charakterystycznych cech ludności Europy.
Europe zamieszkuje (1)_____ mln ludności. Więcej mieszkańców mają tylko dwa kontynenty: (2)____ i (3)____. Gęstość zaludnienia wynosi (4)____ osób/km^2 i należy do (5)____ spośród kontynentów. Przyrost naturalny jest (6)____ a w kilku krajach nawet (7)____. Średnia długość życia mieszkańców Europy jest za to(8)____, Europa jest więc kontynentem starzejących się społeczeństw.
Zdecydowana (9)_____ Europejczyków to mieszkańcy miast. Ludność Europy charakteryzuje się też (10)____ niż na innych kontynentach zróżnicowaniem rasowym. Wyróżnia się także (11)___ poziomem analfabetyzmu i (12)____ dziennym spożyciem kcal/osobę (wartość energetyczna spożywanych pokarmów)

2.W zaznaczone miejsca wpisz nazwę kraju Europejskiego, którego dotyczy podana charakterystyka.
a)Kraj skandynawski o niesprzyjających rozwojowi gospodarki warunkach środowiska przyrodniczego, lecz dużych zasobach ropy naftowej, której eksploatacja przyczyniła się do wysokiego poziomu życia jego mieszkańców _________
b)Mały kraj o bardzo dużej gęstości zaludnienia, położony w znacznej części w depresji ,o bardzo wysokim poziomie gospodarki , uzyskujący dużo dochody z eksportu produktów rolnych ________
c)Kraj alpejski, Którego mieszkańcy uchodzą za najzamożniejszych w Europie, dzięki neutralności państwa, znakomitemu wykorzystaniu warunków środowiska przyrodniczego dla gospodarki oraz specjalizacji w przemyśle _________
d) Kraj bez dostępu do morza, w którym dzięki zdecydowanej przewadze nizin dobrze rozwinęło się rolnictwo _________
e) Kraj nad Morzem Śródziemnym, na półwyspie, Którego północna część jest silnie uprzemysłowiona i gęsto zaludniona, natomiast na południu utrzymuje się głównie z rolnictwa i obsługi ruchu turystycznego ________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:29:40+01:00
ZAD 1 :
1)726
2)Azja
3)Afryka
4)32(z częścią Rosji)
5)trzeciej
6)niski
7)ujemny
8)duża
9)część
10)przewagą ludności miejskiej
11)małym
12)dużym

ZAD 2.
a)Norwegia
c)Austria
d)Węgry
e)Egipt(nie jestem pewna)