2.Na podstawie podanych opisów odgadnij jakich dotyczą pojęć:
a)dokument,który gwarantuje wypłacenie okazicielowi danej kwoty przez wystawcę.
b)ręczny system wytwórczy oparty na podziale pracy
c)Zlecenie różnym osobom wykonywania poszczególnych elementów wyrobu.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T12:15:19+01:00
A) weksel
b)manufaktura
c)produkcja nakładcza