Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:49:42+01:00
A) |BC|=3 |AC|=4 |AB|=? |AB|²= |AC|²+|BC|²
|AB|²=4²+3² |AB|²=16+9 |AB|²=25 |AB|=√25 |AB|= 5

b) |BC|=2 |AC|=9 |AB|=? |AB|²=|AC|²+|BC|²
|AB|²=9²+2² |AB|²=81+4 |AB|²=85 |AB|=√85

c) |BC|=12 |AC|=6 |AB|=? |AB|²=|AC|²+|BC|²
|AB|²=6²+12² |AB|²=36+144 |AB|²=180 |AB|=√180= √9*20 |AB|=3√20