Odpowiedzi

2010-03-14T12:31:59+01:00
W 1226 r. książę Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Zakon Krzyżacki, w celu podboju i chrystianizacji pogańskich Prusów, oraz przyłączenia ich ziem do Polski.Przekazuje im ziemię chełmińską jako lenno - ( majątek ziemski nadany wasalowi przez seniora w zamian za wierność i pomoc wojskową ). Zakon fałszuje umowę i ogłasza, że ziemie zostały im nadane przez polskiego króla na własność. Podbój Prus trwa około 60 lat, w tym czasie Krzyżacy łączą się z Zakonem Kawalerów Mieczowych w Inflantach.W 1308 r. Zakon podstępnie zajmuje Pomorze Gdańskie, a rok później przenosi siedzibę wielkiego mistrza z Wenecji do Malborka. Polska odwołuje się do papieża, ale sąd w Inowrocławiu ( 1320 r. ), nie uznaje polskich roszczeń. Prowadzi to do wojny z Krzyżakami i ich czeskim sojusznikiem w latach 1329 - 1333.Mimo sukcesu w bitwie pod Płowcami w 1331 r., tracimy w wyniku wojny Kujawy i ziemię dobrzyńską.Kolejny sąd papieski w Warszawie w 1339 r. uznaje polskie żądania, ale wyrok nie jest honorowany przez Krzyżaków, a Polska jest za słaba na wyegzekwowanie.W 1343 r. zostaje zawarty pokój wieczysty w Kaliszu, odzyskujemy Kujawy i ziemię dobrzyńską, pozostałe ziemie zostają w rękach Krzyżaków jako "jałmużna" króla Polski.W latach 1409 - 1411 wybuch I wielkiej wojny z Zakonem. Spowodowana agresywną polityką Zakonu wobec Litwy, powstaniem na Żmudzi i zatargami granicznymi z Polską. W 1410 r. zwycięska bitwa pod Grunwaldem, rok później zawarto pokój toruński, na mocy którego zakończono I wojnę z Zakonem, Litwa odzyskała Żmudź, a Mazowsze dostało ziemię zawkrzeńską. 1454 - 1466 r. - II wielka wojna z Zakonem( trzynastoletnia), w Polsce panuje Kazimierz Jagiellończyk.Spowodowana zaostrzeniem konfliktów w państwie krzyżackim ( ucisk fiskalny i polityka celna Zakonu ), brutalne działania Krzyżaków wobec opornych, ponadto Polacy uświadomili sobie konieczność odzyskania Pomorza Gdańskiego, a bezpośrednią przyczyną staje się akt inkorporacyjny ( wcielający ) ogłoszony w 1454 r. przez Kazimierza Jagiellończyka, dotyczący wcielenia do Polski Prus i Pomorza.W pierwszym etapie wojny Polacy ponoszą klęskę pod Chojnicami (pospolite ruszenie), ale później zwycięstwo Piotra Dunina pod Świecinem w 1462 r., a następnie w 1463 r. zwycięstwo floty gdańskiej i elbląskiej na Zalewie Wiślanym. Polacy zdobyli również Chojnice i tym samym odcięli drogi, którymi Zakon sprowadzał posiłki z Europy zachodniej. 1466 r. - II pokój toruński, na mocy którego państwo krzyżackie stało się lennem Polski, zaś każdy nowy mistrz miał obowiązek składać władcom Polski hołd lenny. Zakon nie mógł również wypowiedzieć wojny katolickiemu państwu bez zgody polskiego króla, a Polacy mogli zasiadać w kapitule Zakonu. Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, Malbork, Elbląg, Toruń, ziemię chełmińską i biskupstwo warmińskie. Odtąd nazywano te ziemie Prusami Królewskimi. Pozostałe ziemie lenne ze stolicą w Królewcu nazywano Prusami Zakonnymi.Dzięki odzyskaniu Pomorza Gdańskiego, Polska posiadła możliwość nieskrępowanego handlu przez Gdańsk, co z kolei miało wpływ na rozwój gospodarczy.Zakończeniem rywalizacji z Zakonem była wojna lat 1519 - 1521, zakończona w 1525 r. hołdem pruskim i sekularyzacją ( zeświecczeniem) Zakonu, co oznaczało likwidację Zakonu Krzyżackiego ( traktat krakowski 1525 r. ).
18 3 18