Dam naj
1.Porównaj mapy Europy przed i po 1 wojnie światowej . Z podanych niżej państw wybierz i wpisz do podanego podpunktu
a) istniały przed i po 1 wojnie światowej
b) zostały utworzone po 1 wojnie św.
c)zniknęły z mapy po wojnie
PODANE PAŃSTWA :
Litwa , niemcy , rosja, łotwa , polska , austrio-węgry , rumunia, czechosłowacja , francja, finlandia , serbia, wielka brytania , jugosławia ,włochy ,bułgaria ,estonia
DAM NAJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T13:18:45+01:00
A) Niemcy, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria, Serbia
b) Polska, Litwa,Łotwa, Rumunia, Czechosłowacja, Finlandia, Jugosławia, Estonia

c) Austro - Węgry