Odpowiedzi

2010-03-14T12:59:37+01:00
A) x= -18
b) y= 1
c) -1
d) x= 1/7
e) x=-3
f) y=2,6
g) x= -14
h) -1/8
i) x=4
j) x= 3
k) -13,5
l) -6
2010-03-14T13:14:27+01:00
A) x+75=57
x=-18
b) 1 2/3+y=2 3/4
y=1 1/12
c)x-34=-35
x=-1
d) 3x=2x+1/7
x=1/7
e)3-x=-2x
x=-3
f)5y=13|/5 [obie strony dzielone przez 5]
y= 2,6
g)1/7x=-2|/1/7
x=-14
h)-7b=7/8|/(-7)
b=-0,125
i)7x+7=35|/7
x+1=5
x=4
j)2-x=5-2x
x=3
k)69-x=x+96
-2x=27|/(-2)
x=-13,5
l)1/2x+5=x+8
-1/2x=3|/(-1/2)
x=-1,5
/=kreska ułamkowa; znak dzielenia
Mam nadzieję, że pomogłem. :)