Wstawcie odpowiedni wyraz(lub wyrazy) w luki:
1)Najmniejszą powierzchnię ma województwo ......., a największą ........ . Na jego obszarze leży stolica państwa. Władzę w województwie sprawuje ....., w powiecie........... , a w gminie wójt.
2) Najstarsze skały odnalezione na terenie Polski to gnejsy, które występują w ......... .
3)..................-fragment skalny odłamany i przeniesiony przez lądolód.
4)..................-materiał skalny znajdujący się pod lądolodem, pochodzący z terenów, po których lądolód sie przemieszczał.
5)..................- masa materiału skalnego tworząca ciąg pagórków w miejscu najdalszego postoju lądolodu.
6)Obszar ukształtowany przez lądolód podczas ostatniego zlodowacenia, jego najwyższym wzniesieniem jest wieżyca-...............
7)Równinne obniżenie podgórskie , które powstało podczas fałdowań orogenezy alpejskiej-...............
8)Region zbudowany ze skał wapiennych, z jaskiniami, skałami ostańcowymi, wśród których najbardziej znana to maczuga herkulesa-.................
9)Młode, wysokie góry, których rzeźba przypomina Alpy-................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T21:10:51+01:00
1)Najmniejszą powierzchnię ma województwo Opolskie, a największą Mazowieckie . Na jego obszarze leży stolica państwa. Władzę w województwie sprawuje wojewoda, w powiecie starosta , a w gminie wójt.
2) Najstarsze skały odnalezione na terenie Polski to gnejsy, które występują w Sudetach,m.in Górach Izerskich,w Masywie Śnieżka,Tatrach Zachodnich.
3)głaz narzutowy (eratyk)-fragment skalny odłamany i przeniesiony przez lądolód.
4)morena denna-materiał skalny znajdujący się pod lądolodem, pochodzący z terenów, po których lądolód sie przemieszczał.
5)morena czołowa- masa materiału skalnego tworząca ciąg pagórków w miejscu najdalszego postoju lądolodu.
6)Obszar ukształtowany przez lądolód podczas ostatniego zlodowacenia, jego najwyższym wzniesieniem jest wieżyca-pojezierze
7)Równinne obniżenie podgórskie , które powstało podczas fałdowań orogenezy alpejskiej- Przedgórze
8)Region zbudowany ze skał wapiennych, z jaskiniami, skałami ostańcowymi, wśród których najbardziej znana to maczuga herkulesa-Ojcowski Park Narodowy
9)Młode, wysokie góry, których rzeźba przypomina Alpy-Karpaty (Beskidy)
1 4 1