1) Podziel podane tlenki na: kwasowe, zasadowe, amfoteryczne i obojętne:
As2O3 SO2 N2O5 MgO CaO Al2O3 NO CO

2) Na podstawie reakcji chemicznych wyjaśnij amfoteryczny charakter wodorotlenku glinu.

3)Napisz (o ile zachodzą) reakcje wodorotlenku chomu (III):
a) z kwasem solnym (VI)
b) z kwasem siarkowym (IV)

4) Napisz równanie stężonego kwasu siarkowego (VI) z miedzią

5) Podaj sposoby otrzymywania
a) azotan (III) magnezu (3 metody)
b) siarczan (VI) sodu (2 metody)

6) Podaj 3 właściwości kwasów, pisząc odpowiednie równania reakcji chemicznych.

7) Podaj 3 właściwości soli, pisząc 3 równania reakcji chemicznych.

8) Podaj 3 właściwości wodorotlenków, pisząc 3 równania reakcji chemicznych.

Za wszelką pomoc dzięki.. Daje 40 pkt, bo to niełatwe. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:24:28+01:00
1) Podziel podane tlenki na: kwasowe, zasadowe, amfoteryczne i obojętne:

amfoteryczne: As2O3, Al2O3 - tlenek arsenu (III), tlenek glinu
kwasowe: SO2, N2O5- tlenek siarki (IV), tlenek azotu (V)
zasadowe: MgO, CaO - tlenek magnezu i tlenek wapnia
obojętne: NO, CO - tlenek azotu (II), tlenek węgla (II)

2) Na podstawie reakcji chemicznych wyjaśnij amfoteryczny charakter wodorotlenku glinu.
Al(OH)3 + NaOH --> Na[Al(OH)4] - tetrahydroksy glinian sodu
Al(OH)3 + 3HCl --> AlCl3 + 3H2O
Al(OH)3 + H2O --> nie zachodzi
charakter chemiczny jest to zdolność reagowania z mocnym kwasem (w tym przypadku moze byc nim HCl) i mocna zasada (w tym przyp. NaOH(aq))
obserwacje dla 1 i 2 reakcji: znikniecie osadu
wnioski- Al(OH)3 wykoazuje amfoteryczny charakter

3)Napisz (o ile zachodzą) reakcje wodorotlenku chomu (III):
a) z kwasem solnym (VI)
Cr(OH)3 + 3HCl --> CrCl3 + 3 H2O
b) z kwasem siarkowym (IV)
Cr(OH)3 + H2SO3 --> nie zajdzie

4) Napisz równanie stężonego kwasu siarkowego (VI) z miedzią
2 H2SO4 + Cu --> CuSO4 + 2 H2O + SO2

5) Podaj sposoby otrzymywania
a) azotan (III) magnezu (3 metody)
MgO + N2O3 --> Mg(NO2)2
MgO + 2HNO2 --> Mg(NO2)2 + H2O
Mg + 2HNO2 --> Mg(NO2)2 + H2

b) siarczan (VI) sodu (2 metody)
2K + H2SO4 --> K2SO4 + H2
K2O + H2SO4 --> K2SO4 + H2O
2KOH + H2SO4 --> K2SO4 + 2H2O

6) Podaj 3 właściwości kwasów, pisząc odpowiednie równania reakcji chemicznych.
na przykładzie kwasu solnego

HCl + NaOH --> NaCl + H2O
2 HCl + 2 Na --> NaCl + H2
HCl ---H2O----> H⁺ + Cl⁻
dla reakcji 1. reakcja nie zachodzi dla wodorotlenkow amfoteryczych i slabych kwasow
dla reakcji 2. reakcja nie zachodzi dla metali szlachetnych lezacych w szeregu aktywnosci poniej wodoru, z pominieciem wyjatkow (kwasy utleniajace mozne reaguja z tymi metalami, ale sa w takim przypaku inne produkty)
dla reakcji 3. dysocjacja nie zachodzi dla kwasu metarzemowego

7) Podaj 3 właściwości soli, pisząc 3 równania reakcji chemicznych.
CuSO4 + 2NaOH --> Cu(OH)2 + Na2SO4
CuSO4 + H2S --> CuS + H2SO4
CuSO4 + Na2CO3 --> CuCO3 + Na2SO4
reakcje zachodza, jesli wytraci sie osad lub wydzeli gaz
mozna podac tez: CuSO4 ----H2O----> Cu²⁺ + SO4²⁻
dysocjacja zachodzi dla soli rozp w H2O

8) Podaj 3 właściwości wodorotlenków, pisząc 3 równania reakcji chemicznych.
hmmm... wezmy napiszmy dla zasady i dla wodorotlenku nierozp. w wodzie
zadasa, np KOH

KOH + H2SO4 --> KHSO4 + H2O
2 KOH + SO3 --> K2SO4 + H2O
KOH ----H2O----> K⁺ + OH⁻

dla wodorotlenku nierozp w H2O
np Zn(OH)2 - amfot.
Zn(OH)2 + 2 HCl --> ZnCl2 + 2 H2O
Zn(OH)2 + 2NaOH --> Na2[Zn(OH)4]
Zn(OH)2 --------H2O-------> nie zachodzi
3 5 3