Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:11:37+01:00
- budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP)
- budowa portu w Gdyni, który w przeciągu kilku lat stał się największym portem na Bałtyku
- reforma skarbowo - walutowa przeprowadzoną przez Władysława Grabskiego
- rząd sprzedawał waluty o stałym kursie, co spowodowało zahamowanie spadku kursu marki polskiej, co doprowadziło do wprowadzenia złotego
- powstał „Lot”
- zbudowano najwyższy na świecie maszt nadawczy radiostacji w Raszynie
- wznowiono kontakty dyplomatyczne z Litwą
- podpisano liczne traktaty o nieagresji (z ZSRR i Niemcami) oraz sojusze wojskowe (z Francją i Rumunią)
- zjednoczenie ziem wszystkich zaborów. każdy zaborca prowadził inną politykę, więc ziemie te były bardzo zróżnicowane, chociażby pod względem rozwoju technologicznego czy komunikacji. Władze starały się wyrównać poziom życia na całym obszarze Rzeczpospolitej
3 5 3