Odpowiedzi

2009-10-25T12:19:49+01:00
1.wspólne
- terytorium
- sejm i monarcha
- polityka zagraniczna
- wspólny wybór monarchy

oddzielne
- skarb
- urzędy centralne
- wojsko

2.pozytywne
- chwilowe wzmocnienie demokracji szlacheckiej
- powstało wielonarodowościowe, wielowyznaniowe i wielokulturowe społeczeństwo

negatywne
- konflikt z moskwą (długotrwałe wojny i osłabienia państwa w XVII w.)
- wzrost znaczenia politycznego magnaterii wywodzącej się z pewnej części Litwy
8 4 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T13:35:16+01:00
1.
wspólne:
-terytorium
- najwyższe władze - król, sejm, senat
- polityka zagraniczna i obronna
- moneta
- prawa dla szlachty

oddzielne:
- wojsko
-skarb
- urzędy
- prawa
- języki narodowe

2.

Pozytywne :
- wzrost znaczenia polskiego języka i obyczajów
- do Polski przyłączono Podlasie , Wołyń oraz Ukrainę
- unia podźwignęła Litwę kulturalnie i przybliżyła jej europejskie dziedzictwo
- zahamowane zagrożenia Litwy ze wschodu
- Polacy i Litwini stają się bardziej tolerancyjni

Negatywne:
- przywileje polskiej szlachty przechodzą na szlachtę litewską
- połączenie Polski z zacofaną Litwą sprawiło, że rozproszył się polski potencjał ekonomiczny co zepchnęło Polskę do rzędu krajów biedniejszych i utrudniło rozwój gospodarki towarowej
- szlachta emigruje na wschód w poszukiwaniu majątków na urodzajnych, a słabo zasiedlonych ziemiach , co daje jej, a właściwie magnatom ogromną przewagę nad mieszczaństwem
- dalsze bogacenie się szlachty pociąga za sobą wzmożony ucisk chłopstwa, szczególnie na terenach litewsko-ruskich
- Polska zostaje zmuszona do zwiększenia wysiłku militarnego na wschodzie, co doprowadza do zaniedbania polskich interesów na zachodzie oraz osłabienia pozycji wobec Habsburgów i Hohenzollerów
- Do utrzymania bezpieczeństwa w tak ogromnym kraju potrzebna jest duża armia, której utrzymanie dużo kosztuje
15 4 15