Tekst źródłowy
Jeden z przywódców bolszewików o Stalinie
W taki sposób Stalina opisał jeden z jego przeciwników politycznych
(...) (Stalin) Obdarzony jest zmysłem praktycznym , wytrwałością oraz uporem w dążeniu do wytkniętego celu .(...) Nieznajomość języków obcych zmusza go do obserwowania życia politycznego innych krajów wyłącznie na podstawie relacyj (relacji) osób trzecich.(...) W wyższych warstwach partii ( w szerszych kołach nie znano go zupełnie) uważano zawsze , że nadaje się do obsadzania drugo - i trzeciorzędnych ról.(...)

Praca z tekstem źródłowym
Odpowiedz , czym charakteryzował się Stalin według opisu autora.

Napiszcie pięknie no charakterystyke jego ale sami napiszcie daje naj naj
No i żeby było 5 - 10 zdań nie wiecej
szybk syzbko daje nj naj


Daje naj naj naj jak ktoś sam napisze a nie z netu:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • kuag
  • Rozwiązujący
2010-03-14T20:06:51+01:00
Józef Stalin, według autora tekstu, był człowiekiem , który nie liczył się z innymi, aby móc zrealizować wytyczony przez siebie cel. Był uparty i wytrwały co w późniejszym okresie jego życia pozwoliło mu na przejęcie władzy w ZSRR. Nie odznaczał się zbyt dużym wykształceniem, nie znał języków obcych, dlatego nie zawsze mógł być pewny, że to co mu powiedziano o sytuacji w innych państwach , było prawdą. Autor nie brał Stalina pod uwagę jako człowieka, który mógłby pełnić jakieś wyższe funkcje w partii bolszewików, a tym samym i w państwie.
Opis Stalina świadczy o tym, że autor nie wiązał nadziei z jego osobą jako przyszłego przywódcy partii czy kraju. Jednak cechy charakteru, o których wspomniał autor, przyczynią się w późniejszym czasie do przejęcia przez Stalina władzy w ZSRR i sprawowania władzy w sposób dyktatorski.
1 3 1