Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T15:20:27+01:00
Bo wiedzieli, że miłość zawsze zwycięża i pomaga żyć z innymi w zgodzie. Człowiek sympatyczny szybciej zyskuje zaufanie obcych ludzi, a to było niezbędne do tego aby oni uwierzyli w Jezua.
2010-03-14T16:03:07+01:00
Uczniowie Jezusa kierowali się przykazaniem miłości ponieważ dostali je od swojego Nauczyciela i Mistrza.
"Nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że moimi jesteście uczniami, gdy miłość wzajemną ku sobie mieć będziecie". "
J 13, 34 - 35