Odpowiedzi

2010-03-14T16:25:23+01:00
1. substancja, którą da się rozpuścić. Rozpuszczalnikiem nazywamy coś , czym da się rozpuścić daną substancję.
2. Podgrzać. Cząsteczki szybciej poruszają się w ciepłym.
10 2 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:31:25+01:00
Substancja rozpuszczana to ta substancja , którą rozcieńczamy np wodą. By ją obliczyć wykorzystujemy wzór Cp= ms*100%:mr
ms=Cp*mr:100%
Rozpuszczalnik to ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem. Najbardziej znanym rozpuszczalnikiem jest woda.
2) Szybkość rozpuszczania się danej substancji można przyśpieszyć przez :
-zmianę temperatury - im wyższa temperatura, tym większa energia cząsteczek i ilość zderzeń między nimi - szybkość rozpuszczania rośnie
-mieszanie
-rozdrobnienia substancji - ułatwia wnikanie cząsteczek wody między cząsteczki substancji
12 4 12