Ćw.3
Jakie jest współczesne przenośne znaczenie słowa faryzeusz?
Ćw.8
Ukazanie sytuacji ludzkich w nierozwiązywalnych konfliktach to
a) alegoria
b) tragizm
c) komizm
d) katharsis
Ćw. 9
Dokończy zdania:
Wzbudzanie u widza intensywnego doznania litości i trwogi to...
Zasada jedności miejsca, czasu i akcji w antycznej tragedii polegała na...
Tematyka tragedii antycznej dotyczyłą...

1

Odpowiedzi

2009-10-25T13:36:25+01:00
Ćw.3
faryzeusz to inaczej człowiek obłudny (zakłamany; żyjący w obłudzie)
Ćw.8
komizm .
Ćw.9
a)Katharsis.
b)Niewiem.
c)cierpienia,męczarni,nieszczęściach i utracie życia .

Mam to samo w podręczniku i dwa dni temu to przerabiałam . ; pp
3 4 3