Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:20:56+01:00
A)
1. 2 NaOH + H₂S -------> Na₂S + 2 H₂O
2 Na+ + 2 OH - + 2 H+ + S²- --------> 2 Na+ + S²- + 2 H₂O
2 OH - + 2 H+ ---------> 2 H₂O |:2
OH - + H+ ---------> H₂O

2. NaOH + HNO₃ -------> NaNO₃ + H₂O
Na+ + OH- + H+ + NO₃- -----> Na+ + NO₃- + H₂O
OH - + H+ ---------> H₂O

3. 3 NaOH + H₃PO₄ ------> Na₃PO₄ + 3 H₂O
3 Na+ + 3 OH - + 3 H+ + PO4 3- -----> 3 Na+ + PO4 3- + 3 H₂O
3 OH - + 3 H+ ---------> 3 H₂O |:3
OH - + H+ ---------> H₂O

b)
1. Ca(OH)2 + 2 HCl ---> CaCl2 + 2 H2O
Ca2+ + 2 OH- + 2 H+ + 2Cl- ----> Ca2+ + 2Cl- + H2O
2 OH - + 2 H+ ---------> 2 H₂O |:2
OH - + H+ ---------> H₂O

2. Ca(OH)2 + H2SO4 --> CaSO4 + 2 H2O
Ca2+ + 2 OH- + 2H+ + SO42- ----> Ca2+ + SO42- + 2 H2O
2 OH - + 2 H+ ---------> 2 H₂O |:2
OH - + H+ ---------> H₂O


3. Ca(OH)2 + 2 HNO3 ----> Ca(NO3)2 + 2 H2O
Ca2+ + 2OH- + 2H+ + 2 NO3- ---> Ca2+ + 2 NO3- + 2 H2O
2 OH - + 2 H+ ---------> 2 H₂O |:2
OH - + H+ ---------> H₂O


Pamiętaj o wpisaniu liczb i "+" oraz "-" u góry ;).
Liczę na naj ;p.
31 4 31