1.Pierwszy wyraz ciàgu geometrycznego jest równy pierwiastek2 - pirewiastek 3, a drugi wyraz jest równy 1. Iloraz tego
ciàgu jest równy:

2. Dany jest ciąg (an) określony wzorem an= nkwadrat -25
. Liczba ujemnych wyrazów tego ciàgu jest równa:

1

Odpowiedzi

2010-03-14T17:32:32+01:00
1.iloraz = drugi wyraz/pierwszy wyraz = 1 / (pierwiastek2-pierwiastek3)= (pierwiastek2+pierwiastek3)/(pierwiastek2+pierwiastek3)*(pierwiastek2-pierwiastek3) = (pierwiastek2-pierwiastek3)/(2-3) = (pierwiastek2-pierwiastek3)/(-1) = pierwiastek3-pierwiastek2
2. cztery bo dla n=1 an = 1-25=-24
dla n=2 an=4-25 = -21
dla n=3 an = 9-25 = -16
dla n=4 an=16-25 = -9
zaś dla n=5 już wyjdzie an=25-25 = 0 a to juz nie jest ujemne