1. Napisz równania reakcji chemicznych.
glin+tlen->tlenek glinu
tlenek srebra(I)-> srebrp i tlen
tlenek żelaza(II)+węgiel-> żelazo+tlenek węgla (IV)
2. Dobierz współczunniki st. w równaniach reakcji chemicznych.
...Na + ... Cl² -> ... NaCl
...Al + ... O² -> ...Al²O³
...ZnS + O² -> 2 ZnO + SO²

1

Odpowiedzi

2013-05-14T12:27:13+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad.1
4Al + 3O₂ ---> 2Al₂O₃
2Ag₂O ---> 4Ag + O₂
2FeO + C ---> 2Fe + CO₂


Zad.2
2Na + Cl₂ --->2NaCl
4Al + 3O₂ ---> 2Al₂O₃
2ZnS + 3O₂ ---> 2ZnO + 2SO₂