Matematyka z plusem klasa 1 gimnazjum- zad. 8 str. 177
8. Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a.) Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b.) Średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16
c.) Do liczby 15 dodano liczbę y, a do liczby 51 odjęto liczbę y i otrzymano równe liczby.
PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ, BO MAM TO NA JUTRO!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-14T18:23:32+01:00
A) (x+x+7):2=20
(2x+7):2=20
x+3,5=20
x=20-3,5
x= 16,5
b) (y+3y+y+10)*3=16
(5y+10):3=16/*3
5y+10=48
5y=48-10
5y=38/:5
y=7,6
c) 15+y=51-y
y+y=51-15
2y=36/:2
y=18
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:40:04+01:00
A)[x+(x+7)]:2 =20
(x+x+7):2=20
(2x+7):2=20
x+3,5=20
x=20-3,5
x=16,5
b)[y+3y+(y+10)]:3=16
(y+3y+y+10):3=16
(5y+10):3=16/*3
5y+10=48/-10
5y=38/:5
y=7,6
c)15+y=51-y
y+y=51-15
2y=36/:2
y=18

9 4 9