1.Dlaczego Kościół jest podzielony na metropolie, diecezje, dekanaty i parafie?
2.Co to jest sumienie uformowane źle - skrupulanckie, szerokie, faryzejskie?
3. Co to jest sumienie uformowane dobrze: czułe i delikatne {prawe }?
4.Co oznacza nazwa: "Eucharystia"?
5.Co to jest sakrament pokuty i pojednania?

Prosze o szybka odpowiedz
z gory dzieki:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T13:02:59+01:00
1.Dlaczego Kościół jest podzielony na metropolie, diecezje, dekanaty i parafie?Ponieważ do kazdej części nalezy zbyt wiele wiernych,natomiast przy takim podziale to osoby odpowiedzialne to nadzorują,pilnują opiekujaą się majątkiem.
2.Co to jest sumienie uformowane źle - skrupulanckie, szerokie, faryzejskie?Proces kształtowania sumienia odbywa się stopniowo, w miarę osobowościowego dojrzewania człowieka, na dwóch równoległych płaszczyznach - psychicznej i duchowej. Na początku życia dziecko nie potrafi odróżniać dobra od zła, gdyż jego postrzeganie odbywa się na poziomie "przyjemne - nieprzyjemne". Na tym bowiem fundamencie można w nieco późniejszym wieku, gdy dominującym czynnikiem jest autorytet rodziców, dalej formować sumienie, tłumacząc w przystępny sposób rozwijającemu się dziecku, co jest dobre, a co złe.
3. Co to jest sumienie uformowane dobrze: czułe i delikatne
{prawe }?To jest sumienie odpowiedzialne za swoje myśli i czyny
4.Co oznacza nazwa: "Eucharystia"?jest ona przede wszystkim Ofiarą uwielbienia, bo w niej sam Syn Boży wielbi swego Ojca i korzy się przed Jego majestatem wyniszczając się i umierając w sposób bezkrwawy. Łącz się więc z Panem Jezusem podczas Mszy Świętej, by przez Niego i z Nim składać hołdy Trójcy Najświętszej i ofiarować swe życie na rozszerzanie się chwały Bożej.
5.Co to jest sakrament pokuty i pojednania? Sakrament pokuty i pojednania jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła. Jest on koniecznym środkiem zbawienia dla wszystkich, którzy po chrzcie ciężko zgrzeszyli. Umożliwia on skuteczne odpuszczenie winy grzesznikowi mocą śmierci Jezusa Chrystusa, a przez to umożliwia ponowne korzystanie z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii . Sakrament ten można powtarzać.