Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:16:07+01:00
Telewizor i jego
ekran są źródłami pol elektrycznego. Pole to powoduje przesunięcie
ładunków w cząsteczkach kurzu (polaryzacja cząsteczek - rozsuniecie
ładunków w cząsteczkach). Powstają więc dipole elektryczne - układy
mające całkowity ładunek równy zero lecz składowe ładunki są odsunięte
od siebie. Jeśli dipol znajduje się w zewnętrznym polu elektrycznym, to
działa na niego siła elektryczna.
W cząstce kurzu jest ogromna ilość cząsteczek, obserwujemy więc efekt
wypadkowy - polaryzacje cząstki kurzu (rozdział ładunku). Bliżej ekranu
znajdzie się strona cząstki kurzu z ładunkiem ujemnym (ekran musi mieć
potencjał dodatni, aby przyciągał elektrony).
Ekran więc przyciąga cząstki kurzu elektrycznie obojetne, ale pod
wpływem pola elektrycznego spolaryzowane, tzn. z ładunkiem rozdzielonym.
16 3 16
2010-03-14T19:16:12+01:00
Ekrany takie jakie są w telewizorach czy ekranach monitorów po wyłączeniu elektryzują się przyciągając ciała z najbliższego otoczenia. Cząsteczki kurzu latają w powietrzu więc zostają przyciągnięte przez ekran.
22 4 22