Zad.1.
Firma Smak-Mix produkuje Margasło,które jest mieszanką masła i margaryny.Margasło zawiera 80% tłuszczu.Otrzymuje się je,mieszając masło,które zawiera 77% tłuszczu,z margaryną zawierającą 82% tłuszczu.Ile masła zawiera 250g Margasła ?

Zad.2.
Na forum internetowym "Sami o Sobie" wpisało się 120tys. osób.Twórca forum prześledził,że uczestników tego forum można podzielić na nudziarzy i fantastów,przy czym tych pierwszych jest 5 razy więcej.Ilu nudziarzy,a ilu fantastów zapisanych jest na to forum ?

Zad.3.
Pewien chłopiec,zapytany o swój wiek,odpowiedział:
-Dwadzieścia lat temu moja Babcia była 2 razy starsza od mojej mamy.Dziś moja babcia ma 2 razy tyle lat,ile miała moja mama w dniu,gdy Ja się urodziłem.
Ile lat ma ten mądrala?

Zad.4.
W klasie liczącej 20 uczniów,chłopców jest więcej niż dziewcząt.Czworo uczniów ,czyli 20% dziewcząt i 20% chłopców nosi okulary.Ilu chłopców a ile dziewcząt jest w tej klasie?

2

Odpowiedzi

2010-03-14T19:23:37+01:00
Z2.
x
x=5= 120 000
x=120 000 :5
x=24000-nudziarze
120000-24000=96 000 fantasty

chyba dobrzee ?
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:41:24+01:00
X+y=250
77%x+82%y=80% rzay 250

x+y=250
0,77x+0,82y=0,8 razy 250/100

x+y=250/(-77)
77x+82y=800250
-77x-77y=-19250
77x+82y=20000

-77x-77y+77x+82y=20000-19250
5y=750/5
y=150

x+y=250
x=250-150
x=100
odp:250g margasła zawiera 100g masła
1 5 1