Odpowiedzi

2009-10-25T15:51:42+01:00
S - droga pokonywana przez motorówkę
v - prędkość motorówki
v1 - prędkość nurtu
t - czas płynięcia w dół rzeki = 2h
t1 - czas płynięcia w górę rzeki = 2,5h
s = (v + v1)t = 100 km
s = (v - v1)t1 = 100 km

( v + v1 )t = ( v - v1)t1
vt + v1t = vt1 - v1t1
2v + 2v1 = 2,5v - 2,5v1
4.5v1 = 0,5v
9v1 = v czyli prędkość motorówki jest 9 razy większa od prędkości nurtu

s = (v + v1)t
100 = ( 9v1 + v1 )2
100 = 20v1
v1 = 5km/h - prędkość nurtu
v = 9 razy 5 = 45km/h - prędkość względem wody