Czego symbolem Bibli był Egipt?
Na czym według ciebie polega i czego dotyczy zbawcza interwencja Boga , która także współczesnemu światu przynosi wyswolenie z "niewoli egipskiej"?
Czy zastanawiałes sie nad tym , ze przez chrzest do luzu Bozego , który Bóg wyzwolił z niewloli zła i grzechu?
Co dla ciebie , który przygotowujesz sie do przyjecia sakramentu bierzmowania znaczy obietnica Boga:Ja będe z Tob a ?


Prosże o szybkie odpowiedzi i krótkie :)
potrzebne na wczoraj !
Prosze :)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T12:44:42+01:00

1.Symbol niewoli
2. zbawcza interwencja Boga i wyjście ludu izraelskiego z niewoli, najpierw egipskiej, a potem babilońskiej polega na interwencji zbawczej dokonanej w Jezusie Chrystusie . Bóg w Chrystusie obdarował nas wolnością od grzechu i władzy szatana i prowadzi nas do nieba.
Ludzie wierzą w Chrystusa wraz z jego ponownym przyjście nastąpi zmiana na lepsze, na ziemi zapanuje pokój .
3. J. Chrystus ustanowił chrzest-po przez chrzest zyskujemy duchową odnowę i w ten sposób stajemy się chrześcijanami gdy ksiądz namaszcza nam głowę znakiem krzyża
4. obietnica Boga polega na dotrzymaniu obietnicy, słowa Boga dają nam wiarę w jego miłosierdzie i łaskę wspiera nas Duchem ŚW, oraz zyskujemy pomoc w każdej sytuacji. Zyskujemy poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na Boże wsparcie w chwili zwątpienia.Jego opatrzność nas nie opuści
4 4 4