Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T21:57:57+01:00
Dyfrakcja: Zmiana kierunku fal. Zjawisko to polega na zmianie kierunku promieni fali, kiedy przechodzi ona obok przeszkody. Brzegi tej przeszkody stają się źródłem nowej fali kulistej co powoduje zmianę kierunku promienia. Np. Swiatło słonecze.

Interferencja to zazwyczaj nakładanie się fal pochodzących z dwóch różnych źródeł. Najlepszy obraz interferencji uzyskamy wtedy gdy fale są tej samej częstotliwości.
Np. Rzucenie jednocześnie dwóch kamyków do wody.

Odbicie: fala ulega odbiciu wtedy gdy trafia na granicę dwóch ośrodków (przeszkodę).
Np: gdy ustawimy lusterko w kierunku słońca.
7 4 7