Przedłumacz te pytania:
1, Who lived in the big house ?
2.What did the thief take?
3. What did the thief have for dinner?
4. What did the artist find in their bed.?
5. Why didn't the shop assistant see the thief ?
6. What did the thief put in his bacpack?
7. Why didn't the thief leave the shop ?
8. Where did the police take the thief?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:55:54+01:00
1. Kto mieszkał w dużym domu ?
2. Co ukradł złodziej ?
3. Co złodziej miał na obiad ?
4. Co artysta znalazł na swoim łóżku ?
5. Dlaczego pracownik sklepu nie widział złodzieja ?
6. Co złodziej włożył do swojego plecaka ?
7. Dlaczego złodziej nie wyszedł ze sklepu ?
8. Dlaczego policja zabrała złodzieja ?
2010-03-14T19:57:11+01:00
1, kto mieszkał w dużym domu?
2. Co ukradł złodziej?
3. co złodziej miał na obiadu?
4. co artysta znalazł na swoim łóżku.?
5. dlaczego ekspedient nie zobaczył złodzieja?
6.Co złodziej włozył do swojego plecaka?
7. dlaczego złodziej nie wyszedł ze sklepu?
8. gdzie policja wzięła złodzieja?
2010-03-14T20:01:08+01:00
1, Które żyły w dużym domu ? 2.What zrobił złodzieja biorą? 3.. Co złodziej miał dla obiadu? 4.. Co artysta znalazł w ich łóżku.? 5.. Dlaczego sprzedawczyni nie widziała złodzieja ? 6.. Czym złodziej położył jego bacpack? 7.. Dlaczego złodziej nie zostawił sklepu ? 8.. Gdzie policja wzięła złodzieja?