ZAD 1.ROZWIĄŻ RÓWNANIA:
a)2x-6=3(x+1)
b)jedna trzecia(y-1)=5y
c)6z+8:2=4
ZAD 2.
ASIA:
SPOSÓB ASI:
3(2x-1)=12 / :3
2x-1=4 / +1
2x=5 / :2
x=pięć drugich
x=dwa i jedna druga
ROZWIĄŻ PODANE ZADANIE SPOSOBEM ASI:
a) jedna druga(4y +6)=3

2

Odpowiedzi

2010-03-14T20:13:47+01:00
Zad1
a)2x-6=3(x+1)
2x-6=3x+3
2x-3x=3+6
-x=9 \*(-1)
x=-9
b)1\3(y-1)=5y
1\3y-1\3=5y
1\3y-5y=1\3
1\3y-15\3y=1\3
-14\3y=1\3 \*(-3)
14y=-1
y=-1\14
c)6z+8:2=4 \*2
6z+8=2
6z=-6
z=-1

zad2
1\2(4y+6)=3 \*2
4y+6=6
4y=0
y=0
1 1 1
2010-03-14T20:15:24+01:00
ZAD 1.ROZWIĄŻ RÓWNANIA:
a)2x-6=3(x+1)
2x-6=3x+3
2x-3x=3+6
-x=9 /*(-1)
x=-9

b)jedna trzecia(y-1)=5y
1/3y-1/3=5y
1/3y-5y=1/3 /*3
1y-15y=3
-14y=3
y=-3/14

c)6z+8:2=4
6z+4=4
6z=4-4
6z=0
z=0

ROZWIĄŻ PODANE ZADANIE SPOSOBEM ASI:
a) jedna druga(4y +6)=3 /*2
4y+6=6
4y=6-6
4y=0
y=0