Umiesz wyrażenia algebraiczne?

jbc podrecznik 'matematyka z plusem'

zad.20/165
Zredykuj wyrazy podobne i oblicz wartosci podanych sum algebraicznych
dla x = jedna/trzecia (1/3) i y = 9
a ) 2x(do kwadratu) - xy(do kwadratu) - 5x(do kwadratu) + 2xy(do kwadratu)

28/165
udowodnij , że wartosc liczbowa poniższego wyrażenia jest taka sama dla każdej liczby x.
(5x - 1) - (3x + 2) - [1 - (1 - x) - (-x+2) ]

pomocy dam naj !

1

Odpowiedzi

2010-03-14T20:19:46+01:00
Zadanie 20 :

x = ⅓ y = 9
a) 2x² - xy² - 5x² + 2xy² = -3x² - xy² = -3-27 = -30
b) -½ x³y - ⅔xy + ½x³y - ⅓xy = -xy = -3

tego drugiego nie kapuję ; <

2 3 2