Romantyzm sformułował idee muzyki programowej tzn. takiej, która wyraża sobą treści pozamuzyczne np. literackie czy malarskie. ale w poprzednich epokach również powstawały utwory wyrażające określone zdarzenia lub zjawiska np. cztery pory roku Vivaldiego - barok. Które z dotychczas poznanych utworów muzyki przedromantycznej ( od średniowiecza po klasycyzm } można nazwać programowe.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:36:12+01:00
Ludwig van Beethoven - Symfonia "PASTORALNA"
Georg Friedrich Haendel - Oratorium "Pory roku"
utwory klawesynistów francuskich, np.: Francois Couperin - "Kukułka"
2 5 2