Chodzi o skrajne punkty Azij .
1.Przyl. Czeluskin
2.Przyl. Piai
3.Przyl. Dieżniewa
4.Przyl. Baba

i trzeba przyporządkowac :
A.Występuje tu dzień polarny i noc polarna .
B.Obserwujemy tu słońce górujące w zenicie.
C.Położony jest na półkuli zachodniej.
D.Wschód Słońca występuje tu najpóźniej .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T10:17:54+01:00
Chodzi o skrajne punkty Azij .
1.Przyl. Czeluskin
2.Przyl. Piai
3.Przyl. Dieżniewa
4.Przyl. Baba

i trzeba przyporządkowac :
A.Występuje tu dzień polarny i noc polarna .
B.Obserwujemy tu słońce górujące w zenicie.
C.Położony jest na półkuli zachodniej.
D.Wschód Słońca występuje tu najpóźniej .

mało precyzyjnie, ale uda się dopasowac:

1A
2C
3B
4D
1 5 1