Pomożecie z Matematyki .Proszę

Matematyka
Zastanów się i napisz,które z trójkątów narysowanych poniżej spełniają warunki:
a)jeden z katów trójkąta jest katem prostym:......................
Takie trójkąty nazywamy prostokątnymi;
b)jeden z kątów trójkąta jest katem rozwartym:...................
Trójkąty spełniające ten warunek nazywamy rozwartokątnymi;
c)wszystkie katy trójkąta maja miary mniejsze od 90stopni:...............
Takie trójkąty nazywamy ostrokątnymi


1

Odpowiedzi

2010-04-04T21:32:22+02:00
Trójkąt prostokątny
trójkt rozwarokątny
trójkąt ostrokątny